Prenájom citylightov v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti"

Projekt: Rôzne cesty k rovnosti

Verejný obstarávateľ: MyMamy, o.z.

Dátum vyhlásenia: 01.12.2021

Termín na predloženie ponúk: 16.12.2021

Predmetom zákazky je prenájom 10 ks podsvietených citylightov umiestnených v Prešove a Košiciach na 3 mesiace ročne (apríl, máj a jún) počas troch rokov 2022, 2023, 2024 (dokopy 9 mesiacov).

URL adresa: https://www.mymamy.sk/clanok/834/vyzva_na_predklad…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: euroAWK, spol. s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, IČO: 35808683
Zazmluvnená cena: 9.36€
Zmluva: https://www.mymamy.sk/clanok/834/vyzva_na_predkladanie_ponuk.html
Dodatky: