„Technické vybavenie pre projekt „Umelka – centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)“

Projekt: Umelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA)

Verejný obstarávateľ: Slovenská výtvarná únia

Dátum vyhlásenia: 18.12.2023

Termín na predloženie ponúk: 08.01.2024

Predmetom zákazky je technické vybavenie projektu č. CLT01010 s názvom „Umelka – centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)“ (výzva CLT01 vyhlásená Úradom vlády Slovenskej republiky ako Správcom programu Kultúra, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021) – tovar, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy. Podrobná špecifikácia je uvedené v Prílohe č. 1 tejto Výzvy v rámci rozdelenie do 2 častí zákazky A) a B). V prípade, že v prílohe č. 1 sú uvedené názvy/značky je možné ponúknuť ekvivalentný tovar. Rovnako je možné ponúknuť ekvivalentný tovar pri špecifikácii rozmerov, ak spĺňa požadované vlastnosti a parametre objemovo.

URL adresa: https://svu.sk/sk/grantehp_dokumenty/vybavenie/