Umelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA)


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01010
  • Názov projektu: Umelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA)
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava I
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Slovenská výtvarná únia
  • Webová stránka projektu: svu.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 807 840 €

Popis projektu

Projekt zahŕňa rekonštrukciu a rozšírenie budovy UMELKY, postavenú v roku 1926. Budova bude rozšírená o nový multifunkčný kultúrny, umelecký a spoločenský pavilón, pribudne hudobné pódium v záhrade a skladové priestory pre galériu. Existujúce výstavné priestory, ako sú Veľká, Kamenná, Vstupná sála a Galéria na schodoch, budú zrekonštruované tak, aby technicky zodpovedali aj najnáročnejším výstavným projektom s vysokými nárokmi na osvetlenie, zatemnenie, premietanie, ozvučenie a akustiku. Projekt smeruje k maximálnemu sprístupneniu objektu pre fyzicky znevýhodnené osoby, čo otvorí unikátne priestory pre všetkých návštevníkov. Skvalitnenie dramaturgie, výstavného programu a medzinárodnej spolupráce bude prebiehať s partnerom z Islandu. Dobuduje sa centrum pre multižánrové kultúrno spoločenské podujatia pre široké spektrum publika, so zameraním na súčasné výtvarné umenie, širokú medzinárodnú spoluprácu a inklúziu menšín. Podujatia budú prebiehať formou špecializovaných aktivít pre rómsku, židovskú, maďarskú i LGBT komunitu a využitie umeleckého a kreatívneho potenciálu mládeže.

Video