Červený Kláštor - znovuzrodený


Základné informácie

  • Kód projektu: CLTPP002
  • Názov projektu: Červený Kláštor - znovuzrodený
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Kežmarok
  • Plánované ukončenie projektu: 27.01.2023
  • Prijímateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 100 000 €

Popis projektu

Predmetom projektu je zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu dvoch objektov a ďalších vybraných častí kláštora kartuziánov a to prostredníctvom pamiatkovej obnovy kombinovanej s vložením nového obsahu korešpondujúcim s jeho historickým odkazom. Obnova a nová funkčná náplň časti kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove. Cieľom projektu je na jednej strane podstatné zatraktívnenie kláštorného areálu, hospodárskej budovy a konventu, pre návštevníkov a to formou a obsahom zážitkovej návštevy kultúrno – historickej pamiatky a na strane druhej, vytvorenie podmienok pre doškoľovacie aktivity v oblasti ochrany pamiatok. Vytvorenie novej ponuky pre návštevníka vychádza z oživenia vybraných súčastí niekdajšieho života mníchov ale aj funkcií, s ktorými bol a je kláštor pre odborníkov i záujemcov z radov širšej verejnosti previazaný: škola v prírode & múzeum & Pamiatkový úrad SR.

Video