Červený Kláštor - znovuzrodený


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTPP002
 • Názov projektu: Červený Kláštor - znovuzrodený
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Kežmarok
 • Začiatok realizácie projektu: 21.12.2020
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 000 000 €

Popis projektu

Predmetom projektu je zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu dvoch objektov a ďalších vybraných častí kláštora kartuziánov a to prostredníctvom pamiatkovej obnovy kombinovanej s vložením nového obsahu korešpondujúcim s jeho historickým odkazom. Obnova a nová funkčná náplň časti kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove. Cieľom projektu je na jednej strane podstatné zatraktívnenie kláštorného areálu, hospodárskej budovy a konventu, pre návštevníkov a to formou a obsahom zážitkovej návštevy kultúrno – historickej pamiatky a na strane druhej, vytvorenie podmienok pre doškoľovacie aktivity v oblasti ochrany pamiatok. Vytvorenie novej ponuky pre návštevníka vychádza z oživenia vybraných súčastí niekdajšieho života mníchov ale aj funkcií, s ktorými bol a je kláštor pre odborníkov i záujemcov z radov širšej verejnosti previazaný: škola v prírode & múzeum & Pamiatkový úrad SR.

Video