Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci Rožkovany pre projekt: Byť pasívni nie je cesta

Projekt: Byť pasívni nie je cesta

Verejný obstarávateľ: Obec Rožkovany

Dátum vyhlásenia: 24.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 11.04.2022

Zhotoviť pre objednávateľa dielo „Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci Rožkovany" podľa technickej špecifikácie.

URL adresa: https://www.rozkovany.sk/verejne-obstaravanie