Byť pasívni nie je cesta


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI01002
  • Názov projektu: Byť pasívni nie je cesta
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Sabinov
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Obec Rožkovany
  • Webová stránka projektu: www.rozkovany.sk
  • Status: Cancelled

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 465 500 €

Popis projektu

Projekt pomáha dosiahnuť základný cieľ práce v komunitných centrách, ktorým je podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách. Projekt sa zameriava hlavne na skupinu ľudí, ktorí sú sociálne vylúčení alebo im hrozí sociálne vylúčenie, s dôrazom na marginalizované rómske komunity (MRK). V rámci hlavných aktivít projektu sa v MRK vybuduje komunitné centrum OMAMA, komunitná farma, multi-športové ihrisko, a učebňa. Projekt aktívne zahŕňa do implementácie prívlastok „svojpomocný“. Aby bola táto iniciatíva úspešná a komunita ju prijala, musia ju občania prijať a vziať si ju za svoje. Podľa dlhoročných skúseností prijímateľa a niekoľkých štúdií si rómske etnikum váži veci oveľa viac, ak ich nedostanú zadarmo, ale musia k nim prispieť. Zámerom projektu je zmierniť problémy v oblasti bývania, vzdelávania, zamestnanosti a zdravotníctva. Kľúčovým partnerom v tomto projekte je nezisková organizácia Projekt DOM.ov a bilaterálne partnerstvo s Høgskulen for Grøn Utvikling.

Video