Dodanie a montáž interiérového vybavenia do kaštieľa Jeľšava

Projekt: Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera

Verejný obstarávateľ: Mesto Jelšava

Dátum vyhlásenia: 04.04.2023

Termín na predloženie ponúk: 20.04.2023

Dodanie a montáž interiérového vybavenia do kaštieľa Jelšava

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-z…