Teleskopické hľadisko Veritas

Projekt: Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády

Verejný obstarávateľ: Dominikánsky konvent

Dátum vyhlásenia: 26.10.2021

Termín na predloženie ponúk: 10.11.2021

Predmetom zákazky je dodávka teleskopického hľadiska s divadelnými kreslami, ktoré by flexibilitou svojho riešenia umožňovalo využívať priestory sály Veritasu na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, od filmových predstavení, cez divadelné a koncertné vystúpenia, prednášky, diskusie, konferencie, až po spoločenské akcie spojené s tancom a vystúpeniami s pohybovou aktivitou.

URL adresa: https://dominikani.sk/verejne-obstaravanie-hladisk…