Externé služby finančného manažmentu

Projekt: Kaštiel Ladce (acronym: MaHoLa)

Verejný obstarávateľ: Silvia Da Col Heisar Ltd.

Dátum vyhlásenia: 20.08.2021

Termín na predloženie ponúk: 26.08.2021

Zabezpečenie služieb externého finančného riadenia (manažmentu) pre projekt č. CLT01025 s názvom „Kaštieľ v Ladcoch (acronym: MaHoLa)“ v rámci výzvy CLT01 vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej republiky ako Správcom programu Kultúra, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021

URL adresa: http://www.kastiel-ladce.eu/images/External_financ…