Tlačiarenské služby

Projekt: Rodová rovnosť pre rómske komunity (RRR)

Verejný obstarávateľ: Človek v ohrození, n. o.

Dátum vyhlásenia: 29.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 06.04.2022

Tlačiarenské služby (grafické návrhy a spracovanie/zalomenie) v rámci projektov: "Únik zo (spolu) závislosti a Rodová rovnosť pre rómske komunity" pre EsFem, o. z. Grafický návrh kvarteta, diára, nástenného kalendára a infoletáka (A4) so zalomením a ďalšími špecifikáciami pre tlač

URL adresa: http://esfem.sk/na-stiahnutie/#verejne_obstaravani…