Rodová rovnosť pre rómske komunity (RRR)


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 186 166 €

Popis projektu

Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti a posilnenie žien v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK). Realizuje vzdelávacie aktivity, kampane - diseminačné aktivity a posilňujúce aktivity na podporu dievčat a žien v MRK. Naplánované aktivity vychádzajú z reálnych potrieb rómskych dievčat a žien formulovaných ich "vlastným hlasom". Jednotiacimi líniami projektu sú zviditeľnenie (rómskych) žien, rozvoj priateľstva medzi ženami a narúšanie stereotypov (hlavne stereotypov v spojení s mýtom rodičovstva ako materstva, ženského (ne)priateľstva, náboženskej viery ako bariéry rodovej rovnosti a ďalších). Výstupy projektu sú min. 20 workshopov v spolupráci so základnými a strednými školami , 4 workshopy v komunite, nástenný kalendár venovaný téme významných Rómok, kvarteto predstavujúce významné ženy - ženské aktivistky ("ženy bez hraníc" a "Svätice ako ich nepoznáme"), ako aj výstava prác rómskych detí.

Video