Rodová rovnosť pre rómske komunity (RRR)


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV01005
  • Názov projektu: Rodová rovnosť pre rómske komunity (RRR)
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Prešov
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Človek v ohrození, n. o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 186 166 €