Otvorený depozitár


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 999 357 €

Popis projektu

Cieľom projektu je sprístupniť zbierkový fond múzea verejnosti unikátnou, príťažlivejšou formou s novým stavebným i technologickým prevedením. Múzejné predmety nebudú iba vystavené vo vitrínach, ale ich príbeh bude vyrozprávaný cez nové technológie. Okrem príležitosti vidieť doteraz skryté predmety, návštevníci budú môcť cez presklené steny sledovať i prácu konzervátorov. Pre odbornú verejnosť vznikne študijný depozitár, v ktorom bude prebiehať i vzdelávanie prostredníctvom zbierkových predmetov zamerané na podoby novodobého extrémizmu, rasizmu a spoločenskej intolerantnosti. Rozšírením ponúkaných služieb pre verejnosť sa tak zvýši i návštevnosť národnej kultúrnej pamiatky. Spolu s nórskym partnerom The Narvik War and Peace Centre sa uskutočnia početné odborné podujatia venované múzejnej činnosti. Počas trvania projektu tak vznikne unikátne miesto spájajúce základné potreby múzea pri ochrane a správe múzejných zbierok, ako aj potreby širokej verejnosti dozvedieť sa viac o svojej histórii.

Video