Otvorený depozitár


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 999 357 €

Základné informácie v kocke

Vplyv Slovenského národného povstania na povojnový vývoj na Slovensku, potreba dokladovať a predovšetkým zachovať dokumentáciu o aktívnej účasti Slovákov v boji proti fašizmu a  tiež dokladovať utrpenie, obete a straty, ktoré spôsobil ľudstvu nacizmus v rokoch druhej svetovej vojny, viedli v roku 1955 k vzniku Múzea Slovenského národného povstania. Za medzník v činnosti Múzea SNP môžeme pokladať aj jeho presídlenie v roku 1969 do architektonicky impozantnej budovy Pamätníka Slovenského národného povstania, kde jeho múzejná, vedecko-výskumná, expozičná, výstavná, ako aj kultúrno-osvetová činnosť získala nové možnosti rozvoja. Autorom projektu je významný slovenský architekt Dušan Kuzma. Budova je symbolicky rozdelená na dve časti spojené mostom, pod ktorým v pietnej sieni pri hrobe neznámeho vojaka horí večný oheň.. Stavba sa nachádza na juhovýchodnom okraji historického centra Banskej Bystrice. Múzeum SNP zároveň poskytuje v oblasti svojej špecializácie odborno-metodickú a poradenskú službu ostatným múzeám na Slovensku, odborno-metodickú a poradenskú službu pre učiteľov dejepisu, žiakov základných a stredných škôl, študentov vysokých škôl. V rámci svojej špecializácie poskytuje odborno-poradenské a metodické služby aj pre zahraničie , materiálovú základňu pre štúdium a pri tvorbe expozícií a výstav.

Popis projektu

Cieľom projektu je sprístupniť zbierkový fond múzea verejnosti unikátnou, príťažlivejšou formou s novým stavebným i technologickým prevedením. Múzejné predmety nebudú iba vystavené vo vitrínach, ale ich príbeh bude vyrozprávaný cez nové technológie. Okrem príležitosti vidieť doteraz skryté predmety, návštevníci budú môcť cez presklené steny sledovať i prácu konzervátorov. Pre odbornú verejnosť vznikne študijný depozitár, v ktorom bude prebiehať i vzdelávanie prostredníctvom zbierkových predmetov zamerané na podoby novodobého extrémizmu, rasizmu a spoločenskej intolerantnosti. Rozšírením ponúkaných služieb pre verejnosť sa tak zvýši i návštevnosť národnej kultúrnej pamiatky. Spolu s nórskym partnerom The Narvik War and Peace Centre sa uskutočnia početné odborné podujatia venované múzejnej činnosti. Počas trvania projektu tak vznikne unikátne miesto spájajúce základné potreby múzea pri ochrane a správe múzejných zbierok, ako aj potreby širokej verejnosti dozvedieť sa viac o svojej histórii.

Video