Zorganizovane podujatí

Projekt: Rôzne cesty k rovnosti

Verejný obstarávateľ: MyMamy, o.z.

Dátum vyhlásenia: 01.02.2022

Termín na predloženie ponúk: 16.02.2022

Predmetom zákazky je zorganizovanie troch druhov podujatí.

URL adresa: https://www.mymamy.sk/clanok/848/vyzva_na_predklad…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: PO.CITY, Prostejovská 4840/28, 080 01 Prešov, IČO: 42038995 Združenie WAVE, Mirka Nešpora 1, 08001 Prešov, IČO: 42231175 Park kultúry a oddychu, Príspevková organizácia, Hlavná 6395/50A, 08001 Prešov, IČO: 00187437
Zazmluvnená cena: 17244€
Zmluva: https://www.mymamy.sk/clanok/848/vyzva_na_predkladanie_ponuk.html
Dodatky: