Reštaurovanie exteriéru a modernizácia interiéru Domu umenia Fatra Žilina 02

Projekt: Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina

Verejný obstarávateľ: Štátny komorný orchester Žilina

Dátum vyhlásenia: 20.01.2022

Termín na predloženie ponúk: 22.02.2022

Predmetom zákazky je reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra, výmena okien a dverí čelnej fasády, modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia, renovácia a doplnenie sedadiel a stoličiek.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/54…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: EWASTAV s.r.o.
Zazmluvnená cena: 305372€
Zmluva: https://www.eeagrants.sk/zmluvy-podstranka/
Dodatky: