Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Projekt: Jednota v rozmanitost

Verejný obstarávateľ: Obec Prakovce

Dátum vyhlásenia: 31.01.2022

Termín na predloženie ponúk: 07.03.2022

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci rekonštrukcie a modernizácie budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

URL adresa: https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaD…