DGV02014 - „Osvetová kampaň zameraná na stalking, cyberstalking a technologickú bezpečnosť“

Projekt: Spolu s nami - Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Verejný obstarávateľ: ALEJ Poradenské centrum

Dátum vyhlásenia: 10.10.2022

Termín na predloženie ponúk: 18.10.2022

Osvetová kampaň zameraná na stalking, cyberstalking a technologickú bezpečnosť

URL adresa: https://alej.eu/projekty-a-spolupraca/

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Projekty pána Slováka, s.r.o.
Zazmluvnená cena: 19980€
Zmluva: https://alej.eu/projekty-a-spolupraca/
Dodatky: