Spolu s nami - Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV02014
  • Názov projektu: Spolu s nami - Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava II
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: ALEJ Poradenské centrum
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 499 702 €