„Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích programov a tréningov v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiako

Projekt: Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Verejný obstarávateľ: Štátny pedagogický ústav

Dátum vyhlásenia: 30.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 13.04.2022

Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravovania a konferenčných priestorov pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích programov a tréningov.

URL adresa: https://www.statpedu.sk/sk/pre-verejnost/verejne-o…