Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov


Základné informácie

 • Kód projektu: LDIPP001
 • Názov projektu: Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov
 • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava III
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav
 • Komponent/opatrenie:
 • Status: Priebeha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1300000 €
 • Aktuálny projektový grant:  €
 • Aktuálna miera projektového grantu:  €
 • Doteraz vyplatený projektový grant:  €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant:  €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Verejné obstarávania

NázovProjektObsatarávateľStav

Zoznam zmlúv

NázovProjektObsatarávateľ