Kaštieľ Ladce – výstavné vitríny

Projekt: Kaštiel Ladce (acronym: MaHoLa)

Verejný obstarávateľ: Silvia Da Col Heisar s.r.o.

Dátum vyhlásenia: 30.06.2023

Termín na predloženie ponúk: 17.07.2023

Predmetom obstarávania bude zabezpečenie dodávateľa výstavných vitrín v objekte Kaštieľa Ladce podľa predloženej dokumentácie. Popis navrhovaného riešenia je uvedený v sprievodnej dokumentácii, ktorá je súčasťou výzvy predloženie cenovej ponuky.

URL adresa: https://www.kastiel-ladce.eu/index.php/sk/granty-e…