Zabezpečenie podujatia “Cigánsky oheň - Festival rozmanitosti”

Projekt: Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“

Verejný obstarávateľ: Združenie mladých Rómov

Dátum vyhlásenia: 26.10.2023

Termín na predloženie ponúk: 13.11.2023

Predmetom zákazky je zabezpečenie jednotlivých bližšie špecifikovaných aktivít pri príprave kultúrneho podujatia Cigánsky oheň - Festival rozmanitosti, ktorý sa uskutoční na konci novembra - 25.11. 2023 v priestoroch Aréna Brezno (Zimný štadión L. Horského) Ladislava Novomeského, 977 01 Brezno

URL adresa: https://www.youngroma.sk/zabezpecenie-podujatia-ci…