Dramaturgia

Projekt: FESTIVAL EKOTOPFILM - ENVIROFILM

Verejný obstarávateľ: TUR

Dátum vyhlásenia: 22.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 29.03.2022

„Dramaturgia“ Predmet obstarávania spočíva v dodaní dramaturgických služieb vedúcich k vypracovaniu celkového vizuálu implementácia individuálnych projektových aktivít – filmové prezentácie/premietania, diskusie, prednášky, workshopy. Služba zahŕňa vypracovanie resp. stanovenie kľúčových otázok, konverzácii, vypracovanie researchu a celkovej idei a kontextu obsahu informačných aktivít projektu, ako i o priamu spoluprácu s účastníkmi (prednášajúcimi a expertmi) projektu. Požadovaný počet hodín dodania služby dramaturgie je 25 hodín, počas celej realizácie projektu. Jedná sa o marketingovú propagáciu a dodanie marketingových služieb k projektu s názvom „FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM“, ktorý realizuje verejný obstarávateľ, občianskej združenie TUR v spolupráci s partnerom projektu Holte FILM za finančnej podpory Grantov EHP a Nórska (viac informácií o projekte nájde na webovom odkaze: https://www.ekotopfilm.sk/projekty/aktualne-projekty/). CPV kód: 79952000-2 Služby na organizovanie podujatí 79953000-9 Služby na organizovanie festivalov Poznámka: Verejný obstarávateľ neobmedzuje dodávateľa v počte osôb pracujúcich na dodaní služby.

URL adresa: https://www.ekotopfilm.sk/tur-verejne-obstaravanie…