Festival Rozmanitosti - Cigánsky Oheň

Projekt: Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“

Verejný obstarávateľ: Združenie mladých Rómov

Dátum vyhlásenia: 04.10.2023

Termín na predloženie ponúk: 18.10.2023

vypracovanie cenovej ponuky na zabezpečenie jednotlivých bližšie špecifikovaných aktivít pri príprave kultúrneho podujatia Cigánsky oheň - Festival rozmanitosti, ktorý sa uskutoční na konci novembra - 25.11. 2023 v priestoroch Aréna Brezno (Zimný štadión L. Horského) Ladislava Novomeského, 977 01 Brezno Zámerom festivalu je nadviazať na 16 ročnú tradíciu prezentácie rómskej kultúry smerom k majorite a uskutočniť tak ďalšie hudobné koncerty vysoko profesionálnych rómskych a nerómskych umelcov.

URL adresa: https://www.youngroma.sk/wp-content/uploads/2023/1…