„Stavebné úpravy strechy vzdelávacieho objektu“.

Projekt: BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti

Verejný obstarávateľ: BUDÚCNOSŤ, n.o.

Dátum vyhlásenia: 15.03.2023

Termín na predloženie ponúk: 29.03.2023

Vykonanie stavebných prác pri stavebných úpravách strechy vzdelávacieho objektu

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/private/organization/21580…