"Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" - Turisticko informačné centrum - vybavenie

Projekt: Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

Verejný obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Dátum vyhlásenia: 06.12.2023

Termín na predloženie ponúk: 21.12.2023

Predmetom zákazky je je vybavenie Turisticko – informačného centra slúžiaceho pre objekt Draškovičov kaštieľ, nachádzajúceho sa na prízemí kaštieľa v miestnosti číslo 0.17 nábytkom vyrobeným na mieru. Miestnosť má rozmery cca 5,84 m x 3,03 m. Strop miestnosti tvorí valená klenba s lunetami. Cieľom projektu je vytvoriť reprezentačný priestor prvého kontaktu s návštevníkom.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-z…