Služby zvukového technika

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dátum vyhlásenia: 28.09.2023

Termín na predloženie ponúk: 05.10.2023

Predmetom je zabezpečenie ozvučenia na jednotlivé aktivity, ktoré sa budú konať v Lýceu. v termíne od 10/2023 do 03/2024.

URL adresa: http://N/A