Obnova kaštieľa rodiny Zichy (Ziči) vo Voderadoch (akronym: ZICHY)


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01008
  • Názov projektu: Obnova kaštieľa rodiny Zichy (Ziči) vo Voderadoch (akronym: ZICHY)
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Trnavský
  • Okres realizácie projektu: Trnava
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Bohdal s. r. o.
  • Webová stránka projektu: kastielvoderady.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 563 462 €

Popis projektu

Voderadský kaštieľ je najstaršou budovou obce Voderady a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Kaštieľ tiež predstavuje bývalé dlhodobé rodinné sídlo šľachtického rodu Zichy, ktorého členovia zastávali významné funkcie v maďarskej štátnej a župnej správe. Od roku 2007 bol kaštieľ mimo prevádzky a v roku 2016 ho kúpila firma Bohdal s.r.o.. Kaštieľ je momentálne v rekonštrukcii a predmetom projektu je mu navrátiť jeho historickú hodnotu a sprístupniť ho verejnosti. Rekonštrukcia sa týka obnovy vybraných interiérov tohto významného reprezentačného kaštieľa. Projekt je zameraný na obnovu častí priestorov kaštieľa, ktoré budú súčasťou verejne prístupných priestorov. Z hľadiska histórie a obnovy historických hodnôt je najvýznamnejším priestorom kaplnka (miestnosť 1.9), ktorá bola niekoľko desaťročí využívaná ako školská telocvičňa. V prvej fáze rekonštrukcie bolo prioritou kaštieľ a priľahlý park uchrániť pred prirodzeným chátraním. Druhá fáza pozostáva z rekonštrukcie samotnej budovy a okrem generálnej opravy kaštieľa sa plánuje aj revitalizácia parku.

Video