DRAGON - Pamiatková obnova západného paláca Hradu Beckov/ Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie

Projekt: Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme na to (akronym: DRAGON, z ang. DO RECONSTRUCTION AUTHENTICALLY AND GO ON).

Verejný obstarávateľ: Obec Beckov

Dátum vyhlásenia: 25.01.2021

Termín na predloženie ponúk: 08.02.2021

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných opracovaných článkov (kamenárskych prvkov ostení otvorov, dvojramenné schodisko pred východnou fasádou západného paláca) a historických omietok západného paláca a západnej bašty na Hrade Beckov. Reštaurátorský výskum a vypracovanie ucelenej reštaurátorskej dokumentácie bude v súlade s Rozhodnutím KPUTN-2019/2941-18/78798 zo dňa 1.10.2019, s AHV Západný palác, s AHV Západná bašta a ukončenými rozsahu: A/Správa z reštaurátorského výskumu B/Návrh na reštaurovanie pri dodržaní podmienok určených v zadaní VO.

URL adresa: https://www.obec-beckov.sk/sk/uradna-tabula/25-ver…