Rekonštrukcia špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na Okresnom súde Spišská Nová Ves

Projekt: Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 23.09.2022

Termín na predloženie ponúk: 11.10.2022

Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukcie špeciálnych vypočúvacích a monitorovacích miestnosti č. 24 a č. 25 v objekte budovy Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi.

URL adresa: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detai…