Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 200 000 €

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je prispieť k efektívnosti a kvalite justičného systému v oblasti ochrany obetí zločinu a ochrany maloletých v rámci rodinných právnych sporov. Súčasťou tejto snahy je pilotný projekt so zameraním na urovnanie rodinných právnych sporov na vybraných okresných súdoch. V záujme čo najlepšej ochrany maloletých sa projekt zameriava na vytvorenie blízkej spolupráce medzi sudcami, psychológmi, sociálnymi ochrancami a eventuálne mediátormi v rodinných právnych sporoch, ktorí sú špeciálne trénovaní na jednanie s maloletými. Taktiež prostredie, v ktorom dochádza k interakcii s maloletými, by malo spĺňať ich potreby a celé pojednávanie by malo byť pre nich menej stresujúce. Obete domáceho násilia potrebujú mimoriadne pochopenie a ochranu. Preto hlavným účelom je vyplniť medzery, ktoré nie sú pokryté programom pre násilie založené na rodovej príslušnosti a zároveň čerpať synergie z existujúcich presahov. Výsledkom projektu by mala byť komplexná ochrana zraniteľných účastníkov.

Video