Úprava športového povrchu z umelej trávy na Multifunkčnom ihrisku v Mníšku nad Hnilcom

Projekt: Jednota v rozmanitost

Verejný obstarávateľ: Obec Prakovce

Dátum vyhlásenia: 11.10.2022

Termín na predloženie ponúk: 31.10.2022

Predmetom zákazky je zabezpečenie úpravy športového povrchu z umelej trávy na Multifunkčnom ihrisku v obci Mníšek nad Hnilcom s cieľom realizácie projektu s názvom ,,Jednota v rozmanitosti“, ktorý je predmetom Partnerskej dohody uzavretej medzi obcami Prakovce a Mníšek nad Hnilcom.