Adaptácia objektu Bottova ulica - súpisné číslo stavby 651, Levoča" v rámci projektu Pro Monumenta II

Projekt: Pro Monumenta II.

Verejný obstarávateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 20.08.2021

Termín na predloženie ponúk: 20.08.2021

Verejný obstarávateľ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, vyhlásil dňa 22.7.2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Adaptácia objektu Bottova ulica - súpisné číslo stavby 651, Levoča" v rámci projektu Pro Monumenta II. Ponuky je možné predkladať do 7.8.2020 do 14.00 hod. Prepodkladaná hodnota zákazky je 107 369,47€.

URL adresa: http://www.pamiatky.sk/sk/page/verejne-obstaravani…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: GAMA stavebná firma, s.r.o.
Zazmluvnená cena: 113595€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5151558/
Dodatky: