Televízne a audiovizuálne zariadenia“

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dátum vyhlásenia: 31.10.2023

Termín na predloženie ponúk: 16.11.2023

Predmetom zákazky je dodanie, dovoz a montáž televíznych a audiovizuálnych zariadení a príslušenstva pre Staré evanjelické lýceum v Bratislave. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1

URL adresa: https://starelyceum.sk/grant-ehp/