Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie ku galérií a expozícií a architektonickej štúdie kaviarni

Projekt: Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Židovská škola Levice

Verejný obstarávateľ: Mestské kultúrne stredisko Levice

Dátum vyhlásenia: 22.06.2023

Termín na predloženie ponúk: 04.07.2023

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie ku galérií a expozícií a architektonickej štúdie kaviarni

URL adresa: https://zidovskaskolalevice.sk/?page_id=1148