Modernizácia osvetlenia a dodávka videoprojektora s plátnom do Domu umenia Fatra Žilina.

Projekt: Let's turn over a new leaf – Fatra House of Arts Žilina / Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina

Verejný obstarávateľ: Štátny komorný orchester Žilina (State Chamber Orchestra Zilina)

Dátum vyhlásenia: 26.03.2021

Termín na predloženie ponúk: 26.04.2021

Predmetom zákazky je: a) výmena a doplnenie pôvodného osvetlenia javiska koncertnej sály Štátneho komorného orchestra v Žiline, efektové a koncertné osvetlenie koncertnej sály, osvetlenie hľadiska ako aj motorický pohon konštrukcii v koncertnej sále; b) dodávka videoprojektora a projekčného plátna. Súčasťou zákazky je aj doprava na miesto realizácie, inštalácia resp. montáž jednotlivých častí zákazky.

URL adresa: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149054-20…