Zabezpečenie prevádzky nonstop Národnej linky pre ženy

Projekt: Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Verejný obstarávateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Dátum vyhlásenia: 20.03.2023

Termín na predloženie ponúk: 04.04.2023

Predmetom zákazky je poskytnutie služby na zabezpečenie prevádzky nonstop Národnej linky pre ženy aj s vybavením.

URL adresa: https://eplatforma.vlada.gov.sk/