Reštaurovanie fasády Domu umenia Fatra Žilina.

Projekt: Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina

Verejný obstarávateľ: Štátny komorný orchester Žilina

Dátum vyhlásenia: 31.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 21.04.2022

2.1 Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa (zhotoviteľa) v zmluvnom termíne realizovať pre verejného obstarávateľa reštauračné a rekonštrukčné práce a to konkrétne reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra Žilina.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/55…