Obnova oplotenia areálu NKP Staré Lýceum

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dátum vyhlásenia: 15.11.2023

Termín na predloženie ponúk: 23.11.2023

Predmetom zákazky je obnova oplotenia areálu NKP Staré Lýceum, Konventná 15, časť Lýcejná-Konventná ulica v Bratislave.

URL adresa: http://N/A