Prekladateľské služby vrátane jazykovej korektúry

Projekt: FESTIVAL EKOTOPFILM - ENVIROFILM

Verejný obstarávateľ: TUR

Dátum vyhlásenia: 22.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 29.03.2022

Predmet obstarávania: „Prekladateľské služby vrátane jazykovej korektúry“ Predmet obstarávania spočíva v dodaní prekladateľských služieb vrátane jazykových (textových) korektúr v rámci projektu s názvom „FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM“, ktorý realizuje verejný obstarávateľ, občianskej združenie TUR v spolupráci s partnerom projektu Holte FILM za finančnej podpory Grantov EHP a Nórska (viac informácií o projekte nájde na webovom odkaze: https://www.ekotopfilm.sk/projekty/aktualne-projekty/). Opis predmetu zákazky: - 35 hodín prekladov, jazykových korektúr (napríklad titulkov filmov a spotov) a prípadných tlmočníckych služieb oficiálnych dokumentov (výstupov) projektu ako i informačných aktivít projektu (prednášky, diskusie, workshopy), - jazyky: slovenčina – angličtina - nórština - preklad slovenčina – angličtina, angličtina – slovenčina : 8 normostrán (1 800 znakov vrátane medzier) písaného textu (dokumenty, analýzy, vyjadrenia) - preklad slovenčina – nórština, nórština – slovenčina: 4 normostrany (1 800 znakov vrátane medzier) písaného textu (emaily, analýzy, vyjadrenia) - Jazykové korektúry textov: o slovenčina – angličtina, angličtina – slovenčina – 3 normostrany (1 800 znakov) o slovenčina – nórština, nórština – slovenčina – 3 normostrany (1 800 znakov) - preklad hovoreného slova (z videa, dokumentárny film, resp. hovorené slovo z vopred natočeného videa – video v zmysle interview): o slovenčina – angličtina, angličtina – slovenčina – 150 minútové video, nesúvislé hovorené slovo, o slovenčina – nórština, nórština – slovenčina – 150 minútové video, nesúvislé hovorené slovo, o angličtina – nórština, nórština – angličtina – 120 minútové video, nesúvislé hovorené slovo Poznámka: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyužiť plný počet hodín resp. normostrán uvedených v opise predmetu zákazky. CPV kód: 79530000-8 Prekladateľské služby

URL adresa: https://www.ekotopfilm.sk/tur-verejne-obstaravanie…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Mgr. Miriam Luknár Tursunovová
Zazmluvnená cena: 1575€
Zmluva: https://www.ekotopfilm.sk/tur-verejne-obstaravanie/
Dodatky: