Marketing

Projekt: FESTIVAL EKOTOPFILM - ENVIROFILM

Verejný obstarávateľ: TUR

Dátum vyhlásenia: 21.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 30.04.2022

Predmet obstarávania: „Marketing“ Predmet obstarávania spočíva v dodaní marketingových služieb počas aktívnej realizácie projektu (popísaný nižšie) a teda marketingového plánu propagácie pre maximalizovanie dopadov na cieľovú skupinu projektu so zameraním na využívanie nástrojov sociálnych sietí (Instagram, Facebook príp. LindedIn) vrátane platenej reklamy a grafických dizajnov jednotlivých reklamných a publicitných príspevkov. Krajinná oblasť targetingu cieľovej skupiny je Slovensko a Nórsko (vrátane platenej a neplatenej reklamy). Jedná sa o marketingovú propagáciu a dodanie marketingových služieb k projektu s názvom „FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM“, ktorý realizuje verejný obstarávateľ, občianskej združenie TUR v spolupráci s partnerom projektu Holte FILM za finančnej podpory Grantov EHP a Nórska (viac informácií o projekte nájde na webovom odkaze: https://www.ekotopfilm.sk/projekty/aktualne-projekty/). Opis predmetu zákazky: - návrh marketingovej stratégie v spolupráci s verejným obstarávateľom/obstarávateľom a projektovým tímom (jedna ucelená marketingová stratégia) vrátane harmonogramu, - vypracovanie stratégie targetingu cieľovej skupiny projektu na základe zozbieraných štatistických dát verejného obstarávateľa (jedna ucelená stratégia targetingu), - platená reklama / propagácia na sociálnych sieťach (min. 10 platených príspevkov na sociálnych sieťach Instagram a Facebook spolu), - neplatené reklamné / propagačné posty na sociálnych sieťach (min. 16 neplatených príspevkov na sociálnych sieťach Instagram a Facebook spolu), - príprava grafických dizajnov pre príspevky a posty na sociálnych médiách (min. 15 grafických dizajnov), - tvorba textového obsahu na sociálne siete (min. 15 príspevkov). CPV kód: 79342000-3 Marketingové služby

URL adresa: https://www.ekotopfilm.sk/tur-verejne-obstaravanie…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: ui 42 spol.s.r.o.
Zazmluvnená cena: 4188€
Zmluva: https://www.ekotopfilm.sk/tur-verejne-obstaravanie/
Dodatky: