Partner projektu MV SR: Nákup aktívnych prvkov

Projekt: Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Verejný obstarávateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Dátum vyhlásenia: 17.02.2023

Termín na predloženie ponúk: 02.03.2023

Predmetom zákazky je nákup, dodanie aktívnych prvkov: kompatibilného zariadenia s technológiou SIP IP (telefón + licencia), prípadne s inou technológiou a k tomu príslušných komponentov v počte 8 ks; Zabezpečenie switchu a k tomu príslušných komponentov s požadovanými parametrami. Balík obsahuje 8 ks switchov a káble, ktoré budú spájať technické zariadenia špeciálnej výsluchovej miestnosti s existujúcou sieťou MV SR. Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36376/summ…