Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – exteriérové ihrisko

Projekt: Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

Verejný obstarávateľ: Obec Kružlová

Dátum vyhlásenia: 17.12.2021

Termín na predloženie ponúk: 03.01.2022

Predmet zákazky „Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – exteriérové ihrisko“ je súčasťou 1 logického celku. Exteriérové ihrisko bude z oceľovej konštrukcie, odolné voči poveternostným podmienkam. Exteriérové ihrisko musí obsahovať: - Bezpečnostnú dopadovú podlahu - Plošiny - Špirálovú šmykľavku (2500 mm) - Rampy s rebrovými stupienkami - Malú sieťovú plošinu - Plastové priehľadné okno - Vertikálne valce - Štvorcový visiaci mech - Visiace hady (tenké visiace mechy) - Valcovitý visiaci mech - Visiace hojdacie dvere jednokrídlové v téme - Horizontálne valce - Trojuholníkový visiaci mech - Pyramídovú strechu Musí byť zabezpečené do výšky 2 m protilezeckou sieťou a nad 2 metre bezpečnostnou sieťou. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.