Modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia Domu umenia Fatra Žilina 03

Projekt: Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina

Verejný obstarávateľ: Štátny komorný orchester Žilina

Dátum vyhlásenia: 24.05.2022

Termín na predloženie ponúk: 14.06.2022

Predmetom tejto časti zákazky je modernizácia hľadiska a s tým spojené stavebné úpravy. Bude sa realizovať vybúrania podlahy v koncertnej sále, realizácia novej podlahy, vybúrania časti hľadiska, rozšírenie pódia, prebrúsenie existujúcej podlahy pódia a rozšírenie hľadiska.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/56…