Expozícia a mobiliár Synagógy v Trenčíne

Projekt: Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne

Verejný obstarávateľ: Židovská náboženská obec v Trenčíne

Dátum vyhlásenia: 04.10.2023

Termín na predloženie ponúk: 18.10.2023

Predmetom obstarávania je dodávka expozície a mobiliáru do objektu Synagóga Trenčín vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu. Expozícia a mobiliár bude zhotovené podľa nábytkovej dokumentácie a stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne.

URL adresa: https://www.kehilatrencin.sk/verejne-obstaravanie