VILA K – dodávka a montáž svietidiel

Projekt: Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA)

Verejný obstarávateľ: Vila K

Dátum vyhlásenia: 22.09.2023

Termín na predloženie ponúk: 09.10.2023

Predmetom obstarávania bude zabezpečenie dodávateľa pre dodávku a montáž svietidiel podľa predloženej dokumentácie. Popis navrhovaného riešenia je uvedený v sprievodnej dokumentácii, ktorá je súčasťou výzvy predloženie cenovej ponuky.

URL adresa: https://www.vilak.sk/dokumenty-zmluvy/