Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA)


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01012
 • Názov projektu: Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA)
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
 • Okres realizácie projektu: Nitra
 • Začiatok realizácie projektu: 06.04.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Vila K
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 300 170 €