Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou.


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI01005
  • Názov projektu: Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou.
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Košický
  • Okres realizácie projektu: Košice-okolie
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 616 520 €