Partner projektu MV SR: Spišská Nová Ves, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (ŠVM)

Projekt: Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Verejný obstarávateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Dátum vyhlásenia: 18.01.2023

Termín na predloženie ponúk: 03.02.2023

Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav súvisiacich so zriadením špeciálnej výsluchovej miestnosti v objekte OKP OR PZ Spišská Nová Ves, na Gorazdovej ul. č. 18 v Spišskej Novej Vsi vrátane vypracovania projektovej dokumentácie.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36877/summ…