Vytvorenie a výroba kreatívneho návrhu kampane proti domácemu násiliu

Projekt: Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 19.06.2023

Termín na predloženie ponúk: 29.06.2023

Predmetom zákazky je vytvorenie kreatívneho návrhu a výroba výstupov kreatívneho návrhu a vytvorenie komunikačného a mediálneho plánu

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-z…