Účtovníctvo, personalistika, mzdy_Inkluzívne susedstvá

Projekt: Inkluzívne susedstvá

Verejný obstarávateľ: nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Dátum vyhlásenia: 18.11.2021

Termín na predloženie ponúk: 26.11.2021

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na zabezpečenie externej služby v oblasti účtovníctva, personalistiky a mzdovej agendy pre projekt s názvom Inkluzívne susedstvá.